Missie

De Stichting Hypnose voor kinderen heeft ten doel:

  • het entameren en (laten) verrichten van onderzoek op het gebied van hypnose voor kinderen;
  • het ontwikkelen en verspreiden van hypnose oefeningen voor kinderen
  • het bevorderen van onderwijs op het gebied van hypnose voor kinderen
  • het bevorderen van kennis in het algemeen op het gebied van hypnose voor kinderen
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.